SLUŽBY

Tvorba webů


Kvalitně zpracované internetové stránky jsou v současnosti základ pro dobrou prezentaci každé firmy, podnikatele, nebo různých institucí. Každý web může plnit různé funkce. Pro někoho slouží pouze jako vizitka s kontaktními informacemi. Jiný na internetových stránkách prezentuje svoje služby a produkty. Pro dalšího se web stává jedním z prodejních kanálů. Byť jsou role internetových stránek různé, jednu věc by měly mít společnou. A tím je kvalitní, přehledná a na internetu dobře dohledatelná prezentace.

Než se vůbec pustíme do práce, tak si nejdříve s každým zákazníkem popovídáme. Podíváme se na služby a produkty, které nabízí, a zjistíme, co je cílem jeho prezentace. Takto získané informace následně využijeme při analýze projektu. Výsledkem je potom návrh architektury celého webu doplnění případně o wirefram. Teprve v této chvíli se pouštíme do tvorby grafického návrhu (případně výběru vhodné šablony) a jeho implementace. Internetové stránky následně plníme obsahem dle připravené struktury, tvoříme kontaktní a poptávkové formuláře. Nakonec provádíme kontrolu a spouštíme. Spuštěním webu do ostrého provozu se však dostáváme teprve na začátek cesty. Je velice důležité na stránkách dále pracovat. Doplňovat obsah, analyzovat návštěvnost a chování návštěvníků na webu. Takto získané informace dále využíváme k zdokonalování stránek a navyšování jejich návštěvnosti. Pomáháme zákazníkoví s tvorbou marketingových plánů, správou PPC kampaní, sociálními sítěmi a vedením návštěvníků k cíli např. zasláním poptávky. Teprve za těchto předpokladů mají internetové stránky užitek a přináší svému majiteli zisk.

Firemní identita


Úspěšná firma by měla být jednoznačně identifikovatelná. A právě k tomu slouží corporate design neboli corporate image, někdy se označuje i jako corporate identity (firemní identita), ale to je širší nadmnožina (popíšeme dále). Nejvhodnějším českým ekvivalentem je jednotný vizuální styl, tj. soubor snadno rozeznatelných, originálních znaků - logo, firemní barvy, slogan atd. Grafické návrhy a zpracování firemního stylu Vám vytoříme v několika verzích a v budoucnu jej můžeme rozšiřovat a udržovat jednotu celého grafického pojetí.

Nevěnovali jste se zatím corporate image Vaší firmy pozornost? Od určité chvíle je velmi důležitá. My ji navrhneme a Vy se jí držte alespoň po určité časové období. Sami uvidíte výsledky.

Tvorba e-shopů


Cílem internetového obchodu není ohromit svou podobou nebo funkcemi, ale vytvářet zisk svému majiteli. A to je i naším cílem. Vytváříme internetové obchody tak, aby byly jednoduché a přehledné pro zákazníka. Tak aby zákazník našel, co hledá, nakoupil a to vše v příjemném, přehledném a důvěryhodném prostředí. Vždyť důvěra zákazníka je to nejdůležitější. Ten, kdo důvěřuje, nakoupí a rád se vrací.

Pokud chcete: - jednoduše a efektivně prodávat na internetu (B2B i B2C) - maximálně si usnadnit práci při správě a provozování e-shopu (správa všech Vašich e-shopů, jazykových mutací i dalších verzí z jedné aplikace) - naplno využít spojení IS POHODA s rozšířenými možnostmi aplikace BSADMIN a e-shopem - v nejvyšší možné míře automatizovat činnosti týkající se internetového obchodování - cenově dostupné řešení s možností individuálních úprav … tak je řešení BSSHOP tou pravou volbou!